Acro jógový slovníček

Jako každá disciplína, i acro jóga má svoji hantýrku a spoustu specifických pojmů. Pokud mi v článcích přestáváte rozumět, mrknětě sem.

Pojmy jsou seřazené tématicky a podle důležitosti, nikoliv abecedně. Pro vyhledávání konkrétního pojmu použijte možnost vyhledávání (ctrl+f).

Acro jóga vznikla poměrně nedávno v anglicky mluvících zemích. V českém prostředí se většina pojmů z angličtiny nepřekládá, proto tolik anglických slov.

Báze

Acro jóga je partnerská praxe a role v páru jsou rozděleny na bázi (ang. base) a letce (ang. flyer). Báze je ten z partnerů, který je v kontaktu se zemí (většinou vleže na zádech) a svým tělem poskytuje podporu pro pozice a pohyby letce. Většinou se jedná o toho z partnerů, který je vyšší, težší a statnější. Převážně to bývají muži, ale není to pravidlem; mnohé ženy skvěle bázují - klidně i mnohem těžší letce, než jsou ony samy.

Letec (flyer)

U acro jógy jsou role v páru rozděleny na bázi (ang. base) a letce (ang. flyer). Letec je ten z partnerů, který vykonává pohyby a pozice na rukou a nohou báze. Většinou se jedná o toho z partnerů, který je menší, lehčí a pružnější. Převážně to bývají ženy, ale i muži rádi létají.

Spoter

Spoter je osoba, která dává pozor na bezpečnost letce i báze. Postkytuje cvičícímu páru (nebo i skupině) tzv. spotting, tedy jištění. Cvičící využívají podpory spotera hlavně při nacvičování nových nebo náročných a riskantních prvků. Vždy, když si nejste jistí, jestli se na figuru cítíte, měli byste někoho požádat o spotting (anebo danou figuru ještě nezkoušet). 

Ptáček (bird)

Acro jógová pozice, která bývá považována za nejzákladnější. Tvoří základ pro spoustu různých přechodů a sestav,

Washing mashine (pračka)

Tento pojem se používá pro dynamické elementy, takové mini-sestavy  při kterých se cvičící přes sérii přechodů dostanou zpátky do pozice, ve které začínali. Mohou tak tuto mini-sestavu donekonečna opakovat, jako když se otáčí buben v pračce - proto washing mashine.
I když slovo washing mashine v doslovném překladu znamená pračka, i v českém prostředí se většinou používá anglický pojem.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Flow

Flow lze nejlépe přeložit jako "sestava" - tedy několik na sebe navazujících prvků, které jsou vzájemně provázané a cvičící plynule přechází mezi jednotlivými pozicemi a washing machines. Flow může být předem nacvičené, nebo improvizované za chodu, tím, jak si cvičící navzájem navrhují další prvky, do kterých se mohou dostat z aktuální pozice.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jam

Acro jógoví nadšenci po celém světe pořádají takzvané jamy (čti džemy), kde se scházejí lidi zapálení pro acro, aby společně mohli cvičit, navzájem se inspirovat, učit se jeden od druhého, vzájemně se jistit v nových nebo riskantních pozicích, podporovat se, navazovat přátelství a hlavně se spolu dobře bavit.

Jamy nikdo nevede, jejich průběh záleží čistě na účastnících. Pokud se odehrávají ve veřejných prostorách (hlavně v parcích), jsou jamy zdarma. Pokud se pro tento účel pronajímá prostor, účastníci sdílejí náklady na pronájem.

Pop

Dynamický prvek přechodu z jedné pozice do druhé (nebo i zpátky do původní). Při tradičním popu zůstává nějaká část těla stále v kontaktu a změna polohy se odehrává v jiné části - např. báze a flyer udržují spojené ruce a popem změní umístění chodidel báze a polohu nohou flyera.
Druhá varianta popů jsou takzvané ikariany - kdy v určité chvíli báze a flyer úplně přeruší fyzický kontakt a flyer "letí vzduchem" 🙂 Příklad ikarianu je na videu níže.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Hand-to-hand

Pokročilá pozice, kdy je flyer ve stojce na rukou balancován na rukou báze.