Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Dorota Tomaszová, bytem Na Koutech 12/520, Horní Suchá, IČ: 06944892 a provozuji webovou stránku www.dorotatomasz.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: dori@dorotatomasz.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 •  - budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • - plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • - umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • - Poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy
  (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.)
 • - Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
  abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • - Marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
  nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
  sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
  předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
  objednávky.

  Pokud nejste mým zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
  souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
  použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • - Pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky
  třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
  Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
  odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.